Pøemno¾ená spárkatá zvìø

Listnaté døeviny rostou pouze v oplocence. V¹ude jinde je se¾ere pøemno¾ená spárkatá zvìø (jelení a srnèí).